Formularz kontaktowyWiercenie kolektorów pionowych do pomp ciepła

Kompleksowa obsługa inwestycji:

  1. projekty geologiczne i dokumentacje po wykonawcze.

  2. projektowanie i dobór wymienników pionowych do pomp ciepła.

  3. wykonywanie odwiertów do głębokości 100 m.

  4. wypełnianie odwiertów atestowanymi masami.

  5. montaż studzienek zbiorczych lub rozdzielaczy.

  6. roboty ziemne związane z kolektorowaniem wymiennika i podłączeniem do kotłowni

Dostarczamy i montujemy kolektory pionowe, studnie zbiorcze lub szafy naścienne rozdzielaczowe firm MUOVITECH i ASPOL.


Produkujemy rozdzielacze ze stali nierdzewnej do małych układów kolektorów pionowych.

Kolektory napełniamy wyłącznie roztworem glikolu monopropylenowego (ekologicznego).